Segregaatio on ilmiö, jonka seurauksena yhteiskunnan eri alueet eriytyvät ihmisryhmien etnisen taustan mukaan. Maahanmuuttajia kasaantuu tietyille asuinalueille ja toisaalta on tiettyjä alueita, joilla asuu pääsääntöisesti kantaväestöä. Segregaatio ei liity pelkästään asuinpaikkaan, vaan myös tietyt ammatit segregoituvat. Ja erityisesti koulut. Segregaatiota tapahtuu kaikissa maissa, joissa on paljon maahanmuuttajia, tai ylipäätään etnisiä vähemmistöjä, joiden yhteiskunnallinen status - ja samalla elintaso - poikkeaa kantaväestöstä tai toisistaan. Ei tarvitse mennä sen pitemmälle kuin Itä-Helsinkiin todetakseen tämän. 

Segregaatiota pidetään yleisesti ongelmallisena. Esimerkiksi Ruotsissa siitä puhutaan paljon. Nyt esitetään, että maahanmuuttajilta evättäisiin sosiaalituet jos he muuttavat tietyille, jo ennestään maahanmuuttajien kansoittamille alueille. Ehdotus on tietysti aivan typerä ja kertoo siitä, miten vähän segregaatiosta ymmärretään. 

On kiinnostavaa miettiä miten segregaatio käytännössä tapahtuu. Pitkälti sitä sanelee raha. Maahanmuuttajat asutetaan tietysti niille alueille, joissa on tarjolla vuokra-asuntoja, ja kaikki kantaväestöön kuuluvat, joilla suinkin on siihen mahdollisuus, muuttavat näiltä alueilta pois. Yksityiset vuokranantajat valikoivat vuokralaisensa ja siten "paremmilla alueilla"  myös vuokralaiset kuuluvat usein kantaväestöön. Mutta on olemassa myös hienovaraisempia segregaation muotoja. Yksi näistä on kouluvalinta. 

Suomessa (ja Ruotsissa) lapselle osoitetaan koulupaikka lähikoulusta. Mutta sen jälkeen, kun koulut saivat päättää erilaisista painotuksista, on tullut yhä tavallisemmaksi, että lasta ei laiteta lähikouluun, vaan sellaiseen kauempana sijaitsevaan kouluun, josta löytyy lapselle sopiva erikoistumisalue. Tästä aiheutuva pitempi koulumatka on vanhempien maksettava itse. Tässä kohtaa tapahtuu merkittävää segregoitumista, koska maahanmuuttajaperheet ovat keskimäärin pienituloisia eikä monilla ole varaa maksaa lapsen koulumatkoista. 

Mutta on vieläkin hienovaraisempia  ja hienostuneempia segregoitumisen muotoja. Kun selasin työvoimahallinnon mol-työpaikkahakua, kiinnitin huomiota siihen, että avoinna oli hämmästyttävän paljon ruotsin kielikylpyluokan opettajan paikkoja sekä peruskoulussa että varhaiskasvatuksessa. Mitä, onko ruotsin kielen suosio nyt yhtäkkiä räjähtänyt käsiin? Vai olisiko sittenkin kyseessä uusi, hienovarainen segregoitumisen muoto? 

Ei ole varmaan kenellekään uusi asia, että luokissa, joissa on paljon eri kieliryhmiä ja kansallisuuksia edustavia lapsia, oppimista ei tapahdu samalla tavalla kuin heterogeenisissä luokissa. Ei ole siis mikään ihme, jos vanhemmat pyrkivät tekemään kaikkensa jotta lapsi ei joutuisi tällaiselle luokalle. Ruotsin kielikylpyluokka tarjoaa tähän erinomaisen keinon: Onhan lähes 100% varmaa, että siellä ei ole yhtään maahanmuuttajaa. 

Kun Perussuomalaiset esittävät faktoja maahanmuuton aiheuttamista ongelmista yhteiskunnallemme ja haluavat minimoida ne, sanotaan että se on rasismia. Onko tämä nyt sitten sitä parempaa rasismia? Vai olisiko niin, että molemmissa tapauksissa on kysymys vain käytännöllisestä realismista? Siitä, että jokainen haluaa turvata itselleen ja läheisilleen mahdollisimman hyvät elämän edellytykset. Jos minulla olisi kouluikäisiä lapsia, harkitsisin itsekin heidän laittamistaan kielikylpyluokalle, vaikka en ole kielikylpy- tai monikielisyysideologian kannattaja. 

Muuten, olisi kiva nähdä listaus siitä, missä esim. vihreitten ja vasemmistoliiton kansanedustajat asuvat. Asuvatko Kontulassa, vai kenties niillä "paremmilla alueille"? Missä kouluissa ja millaisilla luokilla heidän lapsensa käyvät? Eliitille on tyypillistä, että he poimivat rusinat pullasta ja jättävät päätöstensä katastrofaaliset seuraukset tavallisen kansan kärsittäväksi.

PS. Ruotsinkieliset ovat varmaan ihmeissään siitä, että tukea ruotsin kielen asemalle tulee näinkin yllättävältä taholta. Ja taputtavat karvaisia käsiään.