Koronainjektiot aloitettiin Suomessa vuodenvaihteessä 2020-2021, suunnilleen samaan aikaan muun läntisen maailman kanssa. Luulisi, että tämä näkyisi alentuneena viruksen leviämisfrekvenssinä ja alentuneena kuolleisuutena. Viruksen leviämisestä tiedämme jo, että se on lisääntynyt räjähdysmäisesti injektioiden myötä. Mutta maailmalta kuuluu lisäksi kummia. Esim. Yhdysvalloista raportoidaan, että työikäisten kuolleisuus on noussut noin 40% vuonna 2021, ja tämä ei johdu koronakuolemista (https://www.theepochtimes.com/mkt_morningbrief/prime-age-mortality-up-40-percent-majority-not-covid-19_4196936.html). 

Entä sitten Suomessa, miten kuolleisuus on täällä kehittynyt? Tilastokeskus julkaisee viikottaista tilastoa kuolemista (https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__vamuu_koke/koeti_vamuu_pxt_12ng.px/). Sieltä voi tutkia kuolleisuutta iän, asuinpaikan ja vuoden perusteella viikon tarkkuudella. 

Jotta pystyin tutkimaan mahdollista ylikuolleisuutta laskin ensin keskiarvon vuosina 2016-2020 kuolleista viikottain ja vertasin sitä vuonna 2021 kuolleisiin. Vertailu kattaa viikot 1-49 kaikkina em. vuosina. Tulos näyttää tältä: 

Kuolleisuus%202021%20verrattuna%202016-2

 

Tämä jälkeen laskin ylikuolleisuuden samoista tilastotiedoista vähentämällä viikottain vuoden 2016-2020 keskiarvon vuonna 2021 kuolleiden määrästä. Laskin kumulatiivisen ylikuolleisuuden, mikä tarkoittaa sitä, että kunkin viikon arvo pitää sisällään kaikkien sitä edeltävien viikkojen arvot. Kumulatiivinen ylikuolleisuus vuoden 2021 alusta näyttää tältä: 

 

Ylikuolleisuus%2C%20kumulatiivinen.jpg

Kuvasta käy hyvin ilmi, että ylikuolleisuus kääntyi kasvuun kesällä 2021, samoihin aikoihin kuin toisia injektiopiikkejä alettiin jakaa kansalaisille. On huomionarvoista, että tätä ennen koronakuolemat eivät näkyneet Suomen tilastoissa ylikuolleisuutena, eikä koronaan ole kuollut merkittäviä määriä ihmisiä myöskään kesän 2021 jälkeen. Lisääntyneen kuolleisuuden täytyy siis johtua jostain muusta kuin koronasta. 

Oletan näissä laskelmissa, että Suomen väkiluku ei ole niin oleellisesti muuttunut vuosina 2016-2021, että se aiheuttaisi merkittävää vääristymää näissä kuvaajissa. Virallisessa kuolleisuustilastossa väkiluvun muutos ja kenties muitakin tekijöitä pitäisi ottaa huomioon. Mutta kuolleisuustilastojen - kuten muittenkaan tilastojen - muokkaaminen ja analysoiminen ei kuulu kansalaisten vaan Tilastokeskuksen tehtäviin. Miksi verovaroin ylläpidetty Tilastokeskus ei hoida hommiaan? Miksi näitä kuolleisuuslukuja pitää etsiä Tilastokeskuksen nettisivujen uumenista kissojen ja koirien kanssa, ja ne ovat siellä sellaisessa muodossa, että jos niistä haluaa saada informaatiota, ne pitää tulkita itse? 

Se, että Tilastokeskus ei pukahda näistä luvuista, johtuu todennäköisesti samasta syystä kuin miksi mitään muutakaan totuudellista tietoa ns. koronapandemiasta ei saa välittää kansalaisille. Ylhäältä on tullut käsky.