Maahanmuuttopolitiikan kriitikkoja nimitetään usein rasisteiksi. Mutta mitä rasismi on? Se on sitä, että pitää toisia ihmisrotuja parempana kuin toisia. Rotu ei ole tieteellinen käsite, mutta käytän sitä, koska parempaakaan en tunne. Sana rasismihan tulee sanasta rotu (race). Rasismin voi ymmärtää myös laajemmin niin, että rasisti ei pidä parempana ainoastaan rotua, vaan myös kulttuuria, jota tämä rotu edustaa.

Rakkaus omaa maata, kulttuuria ja kieltä kohtaan ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi niitä parempana kuin muita. Päinvastoin, oman kulttuurin arvostaminen on edellytys sille, että pystyy arvostamaan myös muita kulttuureja ja ymmärtää äidinkielen ja oman kulttuurin merkityksen myös muille ihmisille. Se, että rakastan omaa maatani, kulttuuriani ja kieltäni tarkoittaa ainoastaan, että ne ovat parempia juuri minulle, eivät absoluuttisesti muita parempia. Ei tarvitse olla rasisti eikä edes nationalisti tunteakseen tuskaa siitä, että oma kulttuuri - kaikki se, jonka puolesta omat isovanhemmat ja isoisovanhemmat ovat taistelleet - poljetaan lokaan.

Kulttuurisia arvoja Suomessa voivat olla instituutiot, esim. luterilainen kirkko. Nyt siitä on tehty yleinen sylkykuppi samaan aikaan kuin Suomelle vieras valtauskonto islam nauttii virallista kritiikinsuojaa. Kulttuurisia arvoja voivat olla myös käytännöt ja oikeudet, esim. mahdollisuus liikkua vapaasti ilman pelkoa omaan ruumiiseen kohdistuvasta väkivallasta. Nyt tämä mahdollisuus on virallisesti viety osalta suomalaisia (nuoret tytöt) ja on syntynyt uusi pelon maantiede Arja Snellmanin käsitettä lainatakseni. Myös suomalaiset nimet ovat kansallinen arvo. Se tuhottiin juuri kun uusi nimilaki astui voimaan. Kun suomalaiset arvot tuhotaan ja häpäistään yksi toisensa jälkeen, ihmetteleekö joku tosiaan jos suuri osa kansasta tuntee pohjatonta surua ja raivoa?