maanantai, 7. tammikuu 2019

Mitä on rasismi?

Maahanmuuttopolitiikan kriitikkoja nimitetään usein rasisteiksi. Mutta mitä rasismi on? Se on sitä, että pitää toisia ihmisrotuja parempana kuin toisia. Rotu ei ole tieteellinen käsite, mutta käytän sitä, koska parempaakaan en tunne. Sana rasismihan tulee sanasta rotu (race). Rasismin voi ymmärtää myös laajemmin niin, että rasisti ei pidä parempana ainoastaan rotua, vaan myös kulttuuria, jota tämä rotu edustaa.

Rakkaus omaa maata, kulttuuria ja kieltä kohtaan ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi niitä parempana kuin muita. Päinvastoin, oman kulttuurin arvostaminen on edellytys sille, että pystyy arvostamaan myös muita kulttuureja ja ymmärtää äidinkielen ja oman kulttuurin merkityksen myös muille ihmisille. Se, että rakastan omaa maatani, kulttuuriani ja kieltäni tarkoittaa ainoastaan, että ne ovat parempia juuri minulle, eivät absoluuttisesti muita parempia. Ei tarvitse olla rasisti eikä edes nationalisti tunteakseen tuskaa siitä, että oma kulttuuri - kaikki se, jonka puolesta omat isovanhemmat ja isoisovanhemmat ovat taistelleet - poljetaan lokaan.

Kulttuurisia arvoja Suomessa voivat olla instituutiot, esim. luterilainen kirkko. Nyt siitä on tehty yleinen sylkykuppi samaan aikaan kuin Suomelle vieras valtauskonto islam nauttii virallista kritiikinsuojaa. Kulttuurisia arvoja voivat olla myös käytännöt ja oikeudet, esim. mahdollisuus liikkua vapaasti ilman pelkoa omaan ruumiiseen kohdistuvasta väkivallasta. Nyt tämä mahdollisuus on virallisesti viety osalta suomalaisia (nuoret tytöt) ja on syntynyt uusi pelon maantiede Arja Snellmanin käsitettä lainatakseni. Myös suomalaiset nimet ovat kansallinen arvo. Se tuhottiin juuri kun uusi nimilaki astui voimaan. Kun suomalaiset arvot tuhotaan ja häpäistään yksi toisensa jälkeen, ihmetteleekö joku tosiaan jos suuri osa kansasta tuntee pohjatonta surua ja raivoa?

 

sunnuntai, 6. tammikuu 2019

Jari Tervo ja logiikka

Jari Tervo moitti HS kolumnissaan 6.1. Ville Taviota ja Laura Huhtasaarta siitä, että nämä toistuvasti vertaavat Euroopan Unionia Neuvostoliittoon. Tervon mielestä tämä johtuu Tavion ja Huhtasaaren puutteellisista historiatiedoista; siitä, että he eivät ole tietoisia Neuvostoliiton hirmutöistä.

Jari Tervon mielestä näköjään kahta asiaa ei voi verrata keskenään, jos niistä löytyy eroja.

Tosiasiassa on päinvastoin: kahta asiaa on mielekästä verrata toisiinsa juuri silloin, kun ne eivät ole identtisiä, mutta niissä on riittävä määrä samankaltaisia piirteitä. Aivan niin kuin Neuvostoliitossa ja Euroopan Unionissa (ainakin siinä visiossa, johon Eurooppaa ollaan viemässä). Mutta Tervo onkin humanisti, joten logiikan tajua häneltä tuskin voi odottaa.

lauantai, 5. tammikuu 2019

Lapsiköyhyys ja vihreitten kaksinaamaisuus

Vihreät ovat huolissaan lapsiköyhyydestä (11.12.2018) ja vaativat, että yhdeksi seuraavan hallituksen tärkeimmiksi tavoitteiksi (pitäisi olla: tärkeimmistä tavoitteista, huom. suomen kielen vaikeat rakenteet) asetetaan lapsiperheköyhyyden vähentäminen ja lasten eriarvoistumisen pysäyttäminen. Samalla, kuten tiedämme, vihreät ovat se puolue, joka kaikkein innokkaimmin ajaa monikansallistumista ja on huolissaan "ihmisoikeushaasteista" kotimaassa.

Yksi näistä ihmisoikeushaasteista on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttaminen kotimaahansa. Tänä vuonna Suomi maksaa 5000 euroa henkilölle, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja palaa vapaaehtoisesti kotimaahansa. Tämä käytäntö - joka jo sinällään on järjetön ja saa aikaan vain entistä enemmän pakolaisturismia -  sotii rajusti oikeustajua ja moraalia vastaan: miten on mahdollista, että tuollainen summa voidaan maksaa henkilölle, jolla ei edes ole oikeutta oleskella Suomessa? Miksei vastaavaa summaa ole varaa maksaa kaikille Suomen köyhille lapsiperheille? Suomessa on paljon vähävaraisia lapsiperheitä, jotka eivät koskaan sinä aikana kun lapset ovat alaikäisiä, saa käyttöönsä noin suurta ylimääräistä rahasummaa. Tuollaisen summan jakaminen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille osoittaa, millaisessa elintasokuplassa näistä asioista päättävät henkilöt Suomessa elävät ja miten täydellisesti he ovat menettäneet kosketuksensa suomalaisen pienituloisen väestönryhmän todellisuuteen.

Nykyisen maahanmuuttopolitiikan yhtenä (tärkeimpänä?) tavoitteena on luoda Suomeen uusi etniseen taustaan perustuva alaluokka. Riittää kun tarkastelee esim. Ruotsin ja Saksan katukuvaa, niin ymmärtää, millaisiin tehtäviin tämän alaluokan halutaan sijoittuvan. Patistaminen yrittäjäksi on tunnetusti kätevin keino kiertää minimipalkkasäädöksiä. Tämä uusi, erittäin pienituloinen alaluokka, jonka keskuudessa syntyvyys on usein suurempi kuin kantaväestön keskuudessa, tulee merkitsemään mm. lapsiköyhyyden rajua kasvua Suomessa. En ole kuullut, että vihreät olisivat tästä huolissaan.

lauantai, 5. tammikuu 2019

Moikka maailma! Olen Niina Tammi

Olen Niina Tammi, turkulainen opiskelija. Tässä blogissa käsittelen ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja.

 

lauantai, 5. tammikuu 2019

Hallitsematon maahanmuuttopolitiikka saatava kuriin

Paperittomien henkilöiden tulon Suomeen turvapaikan haun verukkeella on loputtava!

Tällä hetkellä myönnetään yleisesti, että useat paperittomat henkilöt pyrkivät Suomeen muista syistä kuin siitä, että heidän lähtömaassaan olisi sotatila tai heidän elämänsä olisi siellä muuten uhattuna. Moni tulee yksinkertaisesti paremman elintason toivossa. Tässä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä eikä moitittavaa, mutta se ei saa tapahtua turvapaikan hakemisen verukkeella. Siirtolaisuus ja turvapaikan hakeminen on pidettävä selkeästi erillään toisistaan. Se, ettei näin nyt tapahdu, johtaa mm. siihen, että asenteet kaikkia maahanmuuttajia kohtaan kärjistyvät. Lisäksi se johtaa siihen, että sellaiset ihmiset, jotka todella olisivat turvapaikan tarpeessa, jäävät tiukentuneen byrokratian jalkoihin. Koko turvapaikkajärjestelmä romuttuu.

Suomelle ei ole mitään hyötyä nykyisestä hallitsemattomasta maahanmuuttopolitiikasta. Asiasta hyötyvät vain ne, jotka saavat oman osansa maahanmuuton ympärille syntyneestä miljardibisneksestä, mukaan lukien useat poliitikot. Tavalliset ihmiset joutuvat syrjityksi omassa maassaan, kun tätä hallitsematonta maahanmuuttajajoukkoa yritetään epätoivoisesti ja pikavauhtia, usein surkein tuloksi, kotouttaa. 

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka sotii myös oikeustajua vastaan. Jos miljoonilla ihmisillä (jotka eivät ole pakolaisia sanan varsinaisessa merkityksessä) on oikeus kulkea vapaasti Euroopassa ja asettua haluamaansa maahan, miksi esimerkiksi kaikilla suomalaisilla ei ole tätä samaa oikeutta? Miksi meiltä vaaditaan passi ja henkilöllisyystodistus? 

Asyl-pelleily ja pakolaisturismi on saatava loppumaan. Tähän ei ole yksinkertaista ratkaisua mutta rajat voidaan laittaa väliaikaisesti kiinni ja ottaa pakolaisia vastaan hallitusti pakolaisjärjestöjen kautta kunnes kestävä ratkaisu löydetään.