Tukholmassa järjestettiin 20.8. vaihtoehtoiset kirja- ja mediamessut, jossa allekirjoittanut kävi vierailemassa. Videokooste kaikkiaan 8 eri puhujalavalla käydyistä paneelikeskusteluista on katsottavissa osoitteessa https://swebbtube.se/c/svenskabokmassan_channel/videos.

Yksi messujen tärkeistä teemoista oli NATO. Alla suomennettuna yksi NATO-paneelin osanottajan Jeff Ahlin puheenvuoroista. Jeff Ahl oli Ruotsin parlamentin jäsen vuosina 2014-2018 Ruotsidemokraattien edustajana. Vuonna 2017 Ruotsidemokraateista eronnut ryhmä, johon Jeff Ahlkin kuului, perusti uuden kansalliskonservatiivisen puolueen, Vaihtoehto Ruotsille (AfS). Puolueella ei tällä hetkellä ole edustusta Ruotsin parlamentissa. Kyseinen puheenvuoro löytyy tältä videolta: https://swebbtube.se/w/wXqxgFaCQxxXTxBArQb5tN kohdasta 9:30.

”Pienten maiden on mahdollista vastustaa suuria maita. Ja tässä yhteydessä täytyy tehdä yksi asia selväksi: tietyt henkilöt ovat ehkä sitä mieltä, että Venäjä toimii oikein, mutta meidän ei tule vaihtaa yhtä imperialistia toiseen imperialistiin. Se mitä me tarvitsemme on, että pienet maat alkavat ajatella omia etujaan ja pyrkiä puolustusliittoihin kulttuurisesti lähellä olevien maiden kanssa, joilla on yhtenevät geopoliittiset intressit puolustettavana. Myös Ruotsilla on omat geopolittiset intressinsä puolustettavana, ja lisäksi taloudelliset intressit ym. Mutta me emme voi puolustaa niitä yhdessä USA:n kanssa. USA pommitti Libyan maan tasalle, mikä lisäsi terrorismin riskiä Euroopassa. NATO:on kuuluu Turkki, joka harjoittaa niin kutsuttuja hybridihyökkäyksiä Eurooppaa vastaan, ja siten myös Ruotsia vastaan. Monet näistä nykyisistä subversiivisista, klaanirikollisuuteen liittyvistä elementeistä on juuri Turkin hallitus salakuljettanut Eurooppaan destabilisoidakseen meidät, sillä se hyödyttää Turkkia. Me emme voi siten olla allianssissa heidän kanssaan. On sanomattakin selvää, että emme voi olla allianssissa vihollisen kanssa, se on epäloogista.

Mitkä sitten ovat Ruotsin intressit, joita tulee puolustaa? Kyllä, ne ovat ruotsalaisia ja pohjoismaalaisia intressejä. Nyt sattuu olemaan niin, että Suomi ei kuulu NATO:on eikä Ruotsi kuulu NATO:on. Suomella on jo suuri armeija, kun se suhteutetaan väkilukuun; vahva armeija ja yksi Euroopan suurimmista tykistöistä. Ja kuten sanoin (edellisessä puheenvuorossa), Ruotsilla ja Suomella on nykyaikaisempi varustus kuin mitä Ukrainalla on. Lisäksi Ruotsin ja Suomen maasto ei ole suotuisa yhdellekään suurvallalle, joka haluaa hyökätä tänne, paljon metsää jne. Ruotsin ja Suomen tulee solmia puolustusliitto, se on Vaihtoehto Ruotsille -puolueen ehdoton kanta!

Meidän tulee varustaa ruotsalainen puolustus paremmin voidaksemme vastustaa suurvaltahyökkäystä. Pieni maa ei tietenkään pysty vastaamaan suurvallan hyökkäykseen, jos suurvalta lähtee siihen koko voimallaan. Mutta ns. asiantuntijat unohtavat, että sitä ei yksikään suurvalta koskaan tee! Haluan, että joku yleisöstä osoittaa sen kerran, jolloin USA, Venäjä tai Kiina tai joku muu suurvalta on käyttänyt koko sotavoimaansa toista maata vastaan. Sellaista ei ole koskaan tapahtunut eikä tule koskaan tapahtumaan! Eli kun tarpeeksi monta sinkkiarkkua lähetetään kotiin siihen pääkaupunkiin joka sattuu olemaan kyseessä, leskien ja äitien kyynelet tulevat hukuttamaan niiden imperialistien toiveet, jotka ovat hyökänneet, tässä tapauksessa Ruotsiin ja Suomeen.

Ruotsi ja Suomi voivat yhdessä rakentaa riittävän kapasiteetin vastustaakseen suurvallan hyökkäystä. Ja jos emme voita sotavaihetta (reguljär fas), voitamme sen jälkeisen vaiheen (irregulär fas) jatkuvan vastarinnan avulla, jopa miehityksen jälkeen. Tavalla tai toisella me tulemme voittamaan. Mutta meidän ei tule alistua globalistisille intresseille, USA:n intresseille, eikä tietenkään myöskään Venäjän intresseille. Älä unohda, että Putin on nimennyt nimenomaan nationalistit päävihollisekseen. Ja niin tekee myös USA. Meidän on noustava puolustamaan ruotsalaisia intressejä ja pohjoismaisia intressejä eikä mitään muuta!”