Vielä keskiajalla kristinusko hallitsi yhteiskuntaa. Kirkolla oli suuri valta ja tavalliset ihmiset alistuivat siihen luonnollisena osana elämää. Valistus, tieteen kehitys ja teollistuminen kuitenkin muuttivat tämän asetelman. Järkeä alettiin korostaa uskon sijaan. Kirkko menetti valtaansa ja uskon rooli yhteiskunnassa väheni radikaalisti. Esim. Suomessa 1800-luvulla elänyt poliitikko Johan Vilhelm Snellman korosti: ”Todellinen on järjellistä”.  

Länsimaat ajautuivat nihilismiin, jonka esikuvana oli 1800-luvun loppupuolella elänyt filosofi Nietsche. Nihilismi on luonnollisen seuraus jumalasta luopumisesta. Sen mukaan mitään totuutta tai absoluuttista oikeaa järjestystä ei ole. Nihilismi voidaan nähdä lähtölaukauksena sille yhteiskunnalliselle kehitykselle, jonka seuraukset me nyt näemme ympärillämme.

Sitä mukaa kun tiede on kehittynyt, myös ihmisen usko omaan kaikkivoipaisuuteensa on lisääntynyt. Mutta enää ei riitä, että jumala on työnnetty syrjään, vaan ihminen haluaa itse olla jumala. Tämä näkyy parhaiten siinä, että kaikki luonnollinen kielletään eikä alistuta mihinkään ihmisen elämän luonnolliseen ilmiöön. Vaihdevuodet siirretään, puberteetti blokataan, sukupuolesta tehdään valintakysymys jne. Syntymä ja kuolema halutaan ottaa omiin käsiin ja eutanasiasta onkin tehty vaaliteema. Ainoana kivenä kengassä on itse elämän syntyminen, sitä ihminen ei ole onnistunut luomaan.

Tässä raivoisassa taistelussa kohti jumalallisuutta halutaan kieltää kaikki, mikä vielä muistuttaa uskosta. Kaikki pyhä halutaan häväistä. Juuri tästä syystä esim. Turun tuomiokirkon aukiolle halutaan pystyttää ravintolamaailma kesäisin, ja mitä banaaleimpia ”taideteoksia” talvisin. Kristityistä ihmisistä on tullut yhteiskunnan vihollisia. Näyttää olevan ihan ok yrittää tappaa heitä salpaamalla kirkon ovat ja sytyttämällä kirkko tuleen. Ainakaan kukaan hallituksesta ei pahoitellut tätä tapahtumaa. Lisäksi näyttää siltä, että Jeesuksesta kertominen on sen luokan häirintää, että se oikeuttaa kutsumaan paikalle neljä vartijaa joiden pahoinpitelyn seurauksena uhri kuolee.

Tiedeuskon ytimessä on USKO evoluutioteoriaan. Kysymys on todellakin uskosta, jo senkin takia, että arviolta 95 % ihmisistä ei todellisuudessa tietä, miten evoluutioteoria selittää lajien synnyn. Toisin sanoen sattumanvaraisten mutaatioiden kautta. Geneettinen tutkimus on viime vuosina edennyt hurjaa vauhtia ja tutkijat ovat jo selvittäneet lähes koko ihmisen genomin. On käynyt selväksi, että lähes kaikki mutaatiot aiheuttavat sairauksia, epämuodostumia ja yleisesti ottaen elinkelpoisuuden vähenemistä. Ajatus, että mutaatioiden kautta voisi syntyä korkeampia ja monimutkaisempia, elinkelpoisia orgamismeja, on yksinkertaisesti mahdoton. Usko evoluutioteoriaan on sen takia kaikkein lapsillisinta uskoa. Nihilismin aikakausi onkin lähestymässä vääjäämättä loppuaan, on vain ajan kysymys milloin jumalan olemassaolo on pakko myöntää avoimesti.