Seta on jo pitkään vaatinut että nöyryyttävä translaki on uudistettava. Nöyryyttävää Setan mielestä on se, että "Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota. Tämä on räikeä ihmisoikeusloukkaus, josta Suomi on saanut lukuisia huomautuksia". Vihreät - Setan äänitorvi politiikan areenalla - on ottanut tämän yhdeksi tavoitteekseen eduskuntavaaliohjelmassaan (ks. Vihreitten vaaliohjelman kappale 14).

Mistä tässä oikein on kysymys? Tarkasti ottaen kysymys on siitä, että kun naiselta ei sukupuolenvaihtoleikkauksen yhteydessä poisteta kohtua ja munasarjoja, häneltä ei myöskään uuden lain myötä vaadittaisi steriiliyttä, kuten nykyään tapahtuu (lakiin on kirjattu "lisääntymättömyysvaatimus", joka sisällöllisesti on täysin sama asia kuin steriiliyspakko). Näin ollen hän voisi sen jälkeen synnyttää vaikka onkin virallisesti mies. On huomion arvoista, että tämä koskee ainoastaan naisia, jotka muuttuvat miehiksi, ei päin vastoin. Miehiltähän poistetaan sukupuolenvaihtoleikkauksessa penis ja kivekset, joten hän on jatkossa joka tapauksessa steriili.

Tähän saakka on esitetty, että sukupuolenvaihtoa haluava käy läpi niin tiukat ja pätevät psykologiset testit, että hänen vakaumuksestaan vaihtaa sukupuoli ei voi olla epäilystä; hän on ikään kuin "väärässä ruumiissa". Jos näiden testien jälkeen mieheksi muuttunut henkilö haluaa synnyttää, se vie tietysti pohjan pois näiden testien uskottavuudelta. En ainakaan itse tunne yhtään miestä, joka kokisi nöyryyttäväksi sen, ettei voi synnyttää. Kyvyttömyyttä synnyttää voidaan tietyssä mielessä jopa pitaa miessukupuolta määrittävänä ominaisuutena.

Kannattaa uhrata pari minuuttia ajatukselle, mitä tapahtuu, jos eduskunta ottaa myönteisen kannan käsittelyyn tulevalle uudelle translaille (josta siis pakkosterilointi on poistettu). Looginen seuraus siitä on, että tasa-arvon nimissä kaikilla miehillä tulee sen jälkeen olla sama oikeus synnyttää. Koska leikkauksen läpikäyneet henkilöt faktisesti ovat miehiä, ei voi olla mitään perustetta kieltää samaa oikeutta (siis oikeutta synnyttää) myös muilta miehiltä. 

Moni ajattelee ehkä nyt, että tämä kuulostaa kaukaa haetulta. Miten muka miehet voisivat synnyttää ja kuka sellaista haluaisi? Ainoa ryhmä ihmisiä, joilla on jopa oikeus avioliittoon mutta joka ei voi hankkia lapsia muuta kuin adoptoimalla/ yhteistyössä jonkin naisen kanssa on homoseksuaaliset miehet. Itse asiassa "synnyttäminen" on ollut homoseksuaalisten miesten tavoite jo yli 20 vuotta. 90-luvun lopussa osallistuin  Vihreiden puoluehallituksen kokoukseen, kun keskustelussa oli laki hedelmöityshoidoista ja etenkin yksinäisten naisten oikeudesta niihin. Tällöin kokoukseen osallistunut Pekka Haavisto sanoi, että tottakai miehilläkin on oikeus saada hoitoja ja synnyttää heti kun lääketiede mahdollistaa sen. Ja lääketiedehän mahdollistaa sen, jos ei tänään niin huomenna. (Synnyttäminenhän ei enää pitkään aikaan ole tarkoittanut sitä, että lapsi tulee ulos kohdusta synnytyskanavaa pitkin). Ja kun miehet saavat oikeuden synnyttää, on looginen seuraus tästä tietenkin se, että Seta tulee vaatimaan samansisältöistä isyyslakia kuin mitä uusi äitiyslaki nyt on.

Muistin virkistämiseksi laitan tähän taulukon eri eduskuntaryhmien äänestyskäyttäytymisestä äitiyslain hyväksymisen yhteydessä. Jokaisen yksittäisen ehdokkaan äänestyskäyttäytyminen on löydettävissä netistä. On erittäin todennäköista, että kansanedustaja tulee äänestämään samoin myös translain ja kaikkien muiden seksuaalivähemmistöjä koskevien tulevien lakialoitteiden (ks. Vihreitten vaaliohjelma kpl 14) yhteydessä.

äitiyslakiäänestys.png

Translain uudistamisen lisäksi Vihreät ovat piilottaneet vaaliohjelmaansa (kpl 14 viimeinen kohta) vaatimuksen sijaissynnytyksen laillistamisesta. Alustavassa vaaliohjelmaluonnoksessa tässä kohtaa oli maininta, että tätä oikeutta vaadittiin nimenomaan homoseksuaaleille miehille. Lisäksi vaaditaan alaikäisille oikeuttaa aloittaa sukupuolenvaihtamiseen liittyvät hormonihoidot. Molempiin vaatimuksiin sisältyy erittäin paljon eettisiä ongelmia, mutta Vihreille ei näköjään mikään eettinen ongelma ole niin vakava, etteikö sitä voisi sivuuttaa, kun kysymyksessä on seksuaalivähemmistöjen "edunvalvonta".

Kaikkien tiedostavien äänestäjien pitäisi viimeistään nyt tajuta, mihin suuntaan, millaiseen yhteiskuntaan meitä ollaan viemässä. Yhteiskuntamme on ajautumassa yhä kauemmas siitä, mikä ihminen biologiselta perustaltaan on, ja tätä prosessia edistäviä päätöksiä nimitetään "ihmisoikeuskysymyksiksi". Jos haluat olla mukana vastustamassa tätä kehitystä, muista selvittää ehdokkaasi kanta edellä mainittuihin kysymyksiin.