Se käsitys suomalaisuudesta, jonka koulu esittää nuorille, on muuttunut yhdessä yössä uuden opetussuunnitelman mukaisen yhteiskuntaopin oppikirjan käyttöönoton myötä. Uusi opetussuunnitelma ei näköjään ole ainoastaan tuonut epärealistisia käytäntöjä koulujen opetukseen, vaan myös uusia sisältöjä, jotka tukevat nykyistä vasemmistoliberalistista ideologiaa, ja joita voi hyvällä syyllä sanoa suorastaan propagandaksi.

Otetaan vertailun kohteeksi kaksi 9-luokkalaisille tarkoitettua yhteiskuntaopin oppikirjaa: vanhan opetussuunnitelman mukainen SanomaPro-kustantamon Aikalainen 9 ja uuden opetussuunnitelman mukainen OTAVAn Forum 9.

Aikalainen kertoo suomalaisuudesta näin: ”Suomalaiset ovat kansana varsin yhdenmukainen eli homogeeninen ryhmä. Suomessa ei ole suuria kansallisia ja muita vähemmistöjä kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Venäjällä.”

Samasta asiasta kertovan kappaleen otsikko Forumissa kuuluu: ”Yhtenäistä kansaa ei ole olemassa”. Kappaleessa kerrotaan saamelaisista, romaneista ja ruotsinkielisistä, mutta ei sanallakaan suomalaisista. Nuorille annetaan se käsitys, kuin sellaista kansallista ryhmää kuin suomalaiset ei olisi olemassa. Faktalaatikossa todetaan mm. että ”Jokaisella suomalaisella on oma, toisista poikkeava identiteetti eli käsistys itsestä.” Tässä annetaan ymmärtää, että suomalaisuus olisi pelkästään identiteettikysymys, jonka periaatteessa kuka tahansa voi omaksua ja näin muuttua suomalaiseksi.

Vielä epätieteellisempää on Forumin maahanmuuttajan määrittely: ”Maahanmuuttaja tarkoittaa Suomessa vakituisesti asuvaa ihmistä, joka on jonkin toisen maan kansalainen”. Eli siis sen jälkeen kun henkilö on saanut Suomen kansalaisuuden, hän ei enää ole maahanmuuttaja? Forum tarjoaa tässäkin vasemmistoliberaalisen ideologian mukaista käsitystä ns. avoimesta suomalaisuudesta ja lisäksi propagandoi maahanmuuttaja-sanan illegalisointia.

On aika mielenkiintoinen näkemys, että kansaa, jonka ympärille ja jonka ponnisteluilla nykyinen Suomi-niminen kansallisvaltio on syntynyt, ei olisi olemassa! Tai että suomalaisuus olisi puhtaasti identiteettikysymys. On päivänselvää, että suomalaiset etnisenä kansanryhmänä on olemassa täsmälleen samalla tavalla kuin esim. saamelaiset, ja että suomalaisuus on samalla tavalla suurelta osin polveutumiseen perustuvaa kuin saamelaisuus. Kukaan ei muutu suomalaiseksi pelkästään toteamalla, että nyt tunnen itseni suomalaiseksi, yhtä vähän kuin tämä on mahdollista saamelaisuuden kohdalla.  Maahanmuuttaja ei myöskään muutu suomalaiseksi saamalla suomen kansalaisuuden, yhtä vähän kuin suomalaisesta tulee somali hänen saatuaan Somalian kansalaisuuden.

On lisäksi mielenkiintoista, että yllä kuvattuja ideologisesti värittyneitä näkemyksiä esitetään nimenomaan yhteiskuntaopissa, jonka tulisi kannustaa oppilaita kyseenalaistamiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Itsenäisen ajattelun pohjaksi pitäisi tarjota tieteeseen, ei ideologioihin perustuvia käsityksiä. Väite, että Suomi olisi aina ollut avoin yhteiskunta, ja että sillä perusteella sen tulisi nytkin olla sellainen, ei kestä historiallista eikä loogista tarkastelua. Ensinnäkään ei ole olemassa ”oikeaa” historiallista ajankohtaa, johon oikeaoppisuuden nimissä tulisi palata, kuten vasemmistoliberaalit esittävät. Oikein ja todellisin historiallinen hetki on NYT, ja Suomi on NYT kansallisvaltio. Toiseksi sitä maailmaa, jossa Suomi on ennen kansallisvaltion perustamista ollut avoin yhteiskunta, ei ole enää olemassa. Avoin yhteiskunta esim. 1700-1800 luvulla oli täysin eri asia kuin "avoimien rajojen Suomi" internet-aikakaudella.

Hyvä osoitus siitä, että uusi oppikirja tarjoaa ideologista eikä tieteellistä yhteiskunnallista näkemystä on se, että kirjoittajat eivät ole uskaltaneet laittaa nimeään sen kanteen. En muista nähneeni yhtään toista oppikirjaa, jossa kirjoittajien nimiä ei olisi mainittu. Kenelläkään oppikirjan kirjoittajalla, joka perustaa kirjoituksensa tieteellisiin lähteisiin ja/tai tieteeseen pohjautuviin näkemyksiin, ei voi olla syytä pakoilla vastuuta tekstin sisällöstä. Älyllisestä epärehellisyydestä kertoo se, että tekijöiden sijasta on mainittu nimeltä vain toimittaja (Maria Vuorimies-Lauha). Jokaisen, joka on lukenut tieteellisiä teoksia, tietää, että toimittaja tarkoittaa henkilöä, joka kokoaa muiden, todellisten henkilöiden kirjoittamat tekstit yhteen. Toisin sanoen ei voi olla olemassa vain toimittajaa ilman tekstin kirjoittajia.