Kunnallisvaalit piti saada siirrettyä, koska Perussuomalaisten kannatus on liian korkea. Jotta tämä pystyttäisiin uskottavasti perustelemaan koronalla, tilattiin THL:ltä ”laskuharjoitus”. Tehtävän sisältö oli arvatenkin julkistaa laskelma pahimmasta mahdollisesta koronaskenaariosta huhtikuulle. THL:n tottelevaisesti suorittama ”laskuharjoitus” oli todellakin alkeellinen suhmurointi, jonka sokea Reettakin pystyisi tekemään paperin ja viivottimen avulla.

Samanlaista uutisten tilausstrategiaa noudatettiin viime eduskuntavaalien alla. Perussuomalaisten kannatus oli huippulukemissa osoittain siitä syystä, että Oulun raiskausskandaali oli paljastunut ja kuohutti kansalaisia. Sitten yhtäkkiä ilmeistyivät lööpit ”pedofiiliringistä”. ”Pedofiilirinki” koostui kantasuomalaisista miehistä, jotka lööppien mukaan olivat syyllistyneet mitä iljettävimpiin tekoihin. Kun juttuja luki tarkemmin, huomasi, että pedofiilirinki tosin oli todellinen, mutta se oli saanut alkunsa lähes kymmenen vuotta aikaisemmin, eikä asia tuona hetkenä ennen vaaleja ollut mitenkään ajankohtainen. Arvattavasti taas oli kysymys tilaustyöstä. Korkea-arvoiselta taholta on ehkä tullut viesti iltapäivälehden johdolle, että nyt olisi tarvetta mahdollisimman iljettävälle uutiselle, jossa kantasuomalaiset ovat tekijöitä. Ja kun käsky käy riittävän arvovaltaiselta taholta niin pillin mukaan aletaan tanssia.

Voidaan myös hyvällä syyllä kysyä, mistä lähtien muut puolueet ovat tienneet, että vaalit tullaan siirtämään. Oma valistunut arvaukseni on, että jo usean viikon ajan. TV-mainonta on tunnetusti kallista. Perussuomalaiset on ainoa puolue, jonka kunnallisvaalimainos on ehtinyt pyöriä TV:ssä useita viikkoja. Se, että Perussuomalaisten vaalibudjetti valuu hukkaan, on tietenkin osa puolueen vastaista strategiaa.

Edellä kuvatunlainen uutisten "tilaaminen" ei tietenkään vielä ole laitonta, vaikka se onkin äärimmäisen vastenmielistä, etenkin kun sitä harjoittavat tahot, jotka mielellään vetoavat demokratian periaatteisiin, ja kun se lisäksi on omiaan murentamaan asiantuntijainstituutioiden uskottavuutta. Sen sijaan vaalien siirtämisestä sopiminen salaisesti tiettyjen puolueiden kesken alkaa hipoa laittomuuden rajoja. Vuonna 2017 alkanut suuntaus kohti poliittista anarkiaa Suomessa näyttää voimistuvan. Vuonna 2017 hallituksen jäsenten kesken sovittiin, että Perussuomalaisten puolueen sääntöjen mukainen laillinen puoluejohdon vaihdos mitätöidään, ja Perussuomalaisten - silloisen hallituspuolueen - yli käveltiin kaikkia demokratian pelisääntöjä halveksien. Nyt tästä demokratian halveksunnasta on tullut näköjään maan tapa. Kun on kyse ”oikealla asialla olemisesta” eli Perussuomalaisten syrjäyttämisestä, vallitsee liikuttava yhteisymmärrys siitä, että lait ja demokratia eivät paina vaakakupissa mitään.

Tästä näkökulmasta voi vain ounastella, mitä kaikkea ennen kesän vaaleja vielä tapahtuu. On jo käynyt selväksi, että nykyisten valtapuolueiden eliitti ei kaihda mitään keinoa eliminoidakseen Perussuomalaiset Suomen poliittiselta kentältä.