Vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar kritisoi Sauli Niinistön uuden vuoden puhetta ja sai haluamaansa mediajulkisuutta. Ilta-Sanomien Lauri Nurmi kiirehti kiittelemään Yanarin rohkeutta. Hänen mielestään tämä oli tehnyt suuren palveluksen suomalaiselle demokratialle.

Minun mielestäni tämä on tyyppiesimerkki täydellisestä kulttuurisesta ymmärtämättömyydestä. Uuden vuoden puhe on suomalainen kulttuurinen instituutio ja kansallinen symboli. Jokainen kantasuomalainen tietää, mikä asema ja merkitys sillä on. Uuden vuoden puhe ei ole poliittinen ohjelmanjulistus. Sen tehtävä on ensinnäkin summata menneen vuoden merkitykselliset tapahtumat, mutta ennen kaikkea kiinnittää huomio keskeisiin yhteiskunnan ristiriitoihin ja uhkakuviin ja vedota kansalaisiin yhteisen mission luomiseksi. Jokainen kantasuomalainen ymmärtää, että presidentin puhe ei ole arvostelun yläpuolella. Sitä saa mutta ei tarvitse arvostella. Presidentin puheen julkinen arvosteleminen osoittaa ainoastaan huonoa makua ja kulttuurista epäsensitiivisyyttä. Sitä arvostelee vain sellainen, jolta puuttuu kulttuurinen ymmärrys suomalaisesta yhteiskunnasta mutta jolla sen sijaan on ääretön määrä röyhkeyttä. Niina kuin Ozan Yanarilla.

Oma lukunsa ovat ne kantasuomalaiset, joiden missiona on kaiken suomalaisuuteen liittyvän häpäiseminen ja tuhoaminen, kuten Lauri Nurmi.