Käsittelin vaalivilpin mahdollisuutta 4.12.2021 kirjoituksessani ”Äänestä varsinaisena vaalipäivänä”. Silloin perustelin, että varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen kannattaa, koska vaalivilpin mahdollisuus tuolloin on hyvin pieni. Mutta tämä oli ennen vaaleja. Vaalien jälkeen ymmärsin, että eliitti oli ollut taas ovelampi, ja että sillä oli tällä kertaa käytössään lyömätön vaaliase: korona.

Mm. alla olevista uutisista käy ilmi, millä tavalla koronaa käytettiin vaaliaseena:
https://yle.fi/uutiset/3-11842958
https://www.jamsanseutu.fi/uutiset/art-2000007932117.html
https://yle.fi/uutiset/3-11795507
https://www.kt.fi/sopimukset/ukk/kvtes/siirto-vaalitoimitsijaksi-turvallisuus-korona

Koronan varjolla ennakkoäänestystä pidennettiin viikosta kahteen viikkoon. Kuten aikaisemmassa kirjoituksessani perustelin, ennakkoäänestys tarjoaa lähtökohtaisesti huomattavasti paremmat edellytykset vaalivilpille kuin äänestäminen varsinaisena vaalipäivänä. Tämä olikin menestyksekäs toimenpide, koska ennakkoäänestysaktiivisuus kasvoi 43 % peräti 57 % verrattuna aikaisempiin kuntavaaleihin. 

Korona-aseen turvin saatiin vaalit siirrettyä huhtikuusta kesäkuuhun. Osalle henkilöistä, jotka olivat sitoutuneet toimimaan vaalivirkailijoina huhtikuun vaaleissa, ei sopinut enää kesäkuussa. Tämä on pystytty ennakoimaan, koska kesäkuu on lomakuukausi.

Suuri osa vaalitoimitsijoista on yleensä kokeneita konkareita ja heidän keski-ikänsä on melko korkea. Nyt heidät saatiin koronan varjolla peloteltua riskiryhmäläisiksi: ”Moni konkari, joka on pitkään ollut vaalilautakunnassa, kieltäytyi nyt koronan takia”. Piti haalia suuri määrä uusia, nuoria toimitsijoita ja kouluttaa heidät tehtävään.

Niin kuin aikaisemmin kirjoitin, puolueet vastaavat yleensä vaalitoimitsijoiden nimeämisestä. Mutta koska uusia toimitsijoita on nyt tarvittu ennätyksellisen paljon, heitä on haalittu myös suoraan kuntien toimesta. Esim. Jämsässä näyttää olleen yleinen haku, ja kunnat ovat määränneet myös omia työntekijöitään vaalitoimitsijoiksi.

Muistan, miten heti vaalien jälkeen uutisoitiin, että jopa 15 % vaalitoimitsijoista oli sairastunut tai altistunut itse vaalipäivänä, ja heidät piti näin ollen ”lennossa” korvata varahenkilöillä (tästä en nyt jälkeen päin enää löydä uutista, sattumaa?). Tilanne kunnissa on siis ollut varsin kaoottinen ja tarjonnut erinomaisia mahdollisuuksia vaalivilppiin niille, jotka ovat tajunneet tämän mahdollisuuden. Koska riittävää määrää toimitsijoita on ollut vaikea haalia, vaalilautakuntiin on helposti saatu ujutettua ”soluja”, jotka ovat ainakin teoriassa pystyneet toteuttamaan ennalta suunniteltuja operaatioita.

Eli enää ei voida luottaa edes siihen, että varsinaisen äänestyspäivän ääntenlaskenta olisi rehellistä, ainakaan niin kauan, kuin sorrumme uskomaan koronavalheita ja suostumme alistumaan koronan varjolla toteutettaviin "erityistoimenpiteisiin".  

Eduskuntavaalit lähestyvät. Sen huomaa siitä, että koronapandemia ja rajoitukset ovat tulossa takaisin. Eliitti yrittää toistaa kuntavaaleissa menestyksekkäästi toteutetun toimitsijanvaihto-operaation. Näkee sellaisiakin mielipiteitä, että vaalipäivän äänestysaikaa pitäisi lyhentää ja siirtyä yhä enemmän ennakkoäänestykseen. Kenties näemme 3 viikon mittaisen ennakkoäänestyksen (jonka tuloksia ei kuitenkaan ehditä laskea ajoissa)?