Vihreät ovat huolissaan lapsiköyhyydestä (11.12.2018) ja vaativat, että yhdeksi seuraavan hallituksen tärkeimmiksi tavoitteiksi (pitäisi olla: tärkeimmistä tavoitteista, huom. suomen kielen vaikeat rakenteet) asetetaan lapsiperheköyhyyden vähentäminen ja lasten eriarvoistumisen pysäyttäminen. Samalla, kuten tiedämme, vihreät ovat se puolue, joka kaikkein innokkaimmin ajaa monikansallistumista ja on huolissaan "ihmisoikeushaasteista" kotimaassa.

Yksi näistä ihmisoikeushaasteista on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttaminen kotimaahansa. Tänä vuonna Suomi maksaa 5000 euroa henkilölle, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja palaa vapaaehtoisesti kotimaahansa. Tämä käytäntö - joka jo sinällään on järjetön ja saa aikaan vain entistä enemmän pakolaisturismia -  sotii rajusti oikeustajua ja moraalia vastaan: miten on mahdollista, että tuollainen summa voidaan maksaa henkilölle, jolla ei edes ole oikeutta oleskella Suomessa? Miksei vastaavaa summaa ole varaa maksaa kaikille Suomen köyhille lapsiperheille? Suomessa on paljon vähävaraisia lapsiperheitä, jotka eivät koskaan sinä aikana kun lapset ovat alaikäisiä, saa käyttöönsä noin suurta ylimääräistä rahasummaa. Tuollaisen summan jakaminen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille osoittaa, millaisessa elintasokuplassa näistä asioista päättävät henkilöt Suomessa elävät ja miten täydellisesti he ovat menettäneet kosketuksensa suomalaisen pienituloisen väestönryhmän todellisuuteen.

Nykyisen maahanmuuttopolitiikan yhtenä (tärkeimpänä?) tavoitteena on luoda Suomeen uusi etniseen taustaan perustuva alaluokka. Riittää kun tarkastelee esim. Ruotsin ja Saksan katukuvaa, niin ymmärtää, millaisiin tehtäviin tämän alaluokan halutaan sijoittuvan. Patistaminen yrittäjäksi on tunnetusti kätevin keino kiertää minimipalkkasäädöksiä. Tämä uusi, erittäin pienituloinen alaluokka, jonka keskuudessa syntyvyys on usein suurempi kuin kantaväestön keskuudessa, tulee merkitsemään mm. lapsiköyhyyden rajua kasvua Suomessa. En ole kuullut, että vihreät olisivat tästä huolissaan.