Paperittomien henkilöiden tulon Suomeen turvapaikan haun verukkeella on loputtava!

Tällä hetkellä myönnetään yleisesti, että useat paperittomat henkilöt pyrkivät Suomeen muista syistä kuin siitä, että heidän lähtömaassaan olisi sotatila tai heidän elämänsä olisi siellä muuten uhattuna. Moni tulee yksinkertaisesti paremman elintason toivossa. Tässä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä eikä moitittavaa, mutta se ei saa tapahtua turvapaikan hakemisen verukkeella. Siirtolaisuus ja turvapaikan hakeminen on pidettävä selkeästi erillään toisistaan. Se, ettei näin nyt tapahdu, johtaa mm. siihen, että asenteet kaikkia maahanmuuttajia kohtaan kärjistyvät. Lisäksi se johtaa siihen, että sellaiset ihmiset, jotka todella olisivat turvapaikan tarpeessa, jäävät tiukentuneen byrokratian jalkoihin. Koko turvapaikkajärjestelmä romuttuu.

Suomelle ei ole mitään hyötyä nykyisestä hallitsemattomasta maahanmuuttopolitiikasta. Asiasta hyötyvät vain ne, jotka saavat oman osansa maahanmuuton ympärille syntyneestä miljardibisneksestä, mukaan lukien useat poliitikot. Tavalliset ihmiset joutuvat syrjityksi omassa maassaan, kun tätä hallitsematonta maahanmuuttajajoukkoa yritetään epätoivoisesti ja pikavauhtia, usein surkein tuloksi, kotouttaa. 

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka sotii myös oikeustajua vastaan. Jos miljoonilla ihmisillä (jotka eivät ole pakolaisia sanan varsinaisessa merkityksessä) on oikeus kulkea vapaasti Euroopassa ja asettua haluamaansa maahan, miksi esimerkiksi kaikilla suomalaisilla ei ole tätä samaa oikeutta? Miksi meiltä vaaditaan passi ja henkilöllisyystodistus? 

Asyl-pelleily ja pakolaisturismi on saatava loppumaan. Tähän ei ole yksinkertaista ratkaisua mutta rajat voidaan laittaa väliaikaisesti kiinni ja ottaa pakolaisia vastaan hallitusti pakolaisjärjestöjen kautta kunnes kestävä ratkaisu löydetään.